Aktualności

TRANSMISJA LIVE Z NASZEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO:  https://parafianowawies.aztv.pl/

 

Orszak Świętych w Nowej Wsi

W niedzielę, 24 października 2021 r. w parafii pw. „Dobrego Pasterza” w Nowej Wsi k. Rzeszowa zorganizowano po raz drugi Procesję Różańcową ze Świętymi. Po raz pierwszy takie nabożeństwo odbyło się w październiku 2019 roku. Spotkało się z dużym uznaniem parafian i zainteresowaniem dzieci, które poprzez stroje i rekwizyty pokazywały swoich patronów i ulubionych świętych. Po przerwie związanej z ograniczeniami sanitarnymi postanowiono kontynuować akcję.

Organizatorami wydarzenia był Parafialny i Szkolny Caritas pod opieką księdza proboszcza Kazimierza Żaka. W działania włączyły się także: Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna, Koło Misyjne oraz Schola im. Św. Cecylii. Patronami tegorocznej procesji byli: bł. kadr. Stefan Wyszyński, św. Brat Albert Chmielowski, bł. Matka Elżbieta Róża Czacka, św. O. Stanisław Papczyński i bł. Hanna Chrzanowska. W te postacie wcielili się przedstawiciele kandydatów do bierzmowania. Obok każdej z wymienionych osób szły urocze aniołki z kl. II i III. Za nimi w uroczystym orszaku kroczyły pozostałe dzieci w barwnych strojach. Z radością i w skupieniu niosły duży drewniany różaniec. 

Trasa procesji prowadziła na cmentarz parafialny i z powrotem.  Rozważania różańcowe przygotowane w oparciu o myśli pięciu postaci przewodnich prowadzili przedstawiciele PZC. Na zakończenie procesji odśpiewano lubianą przez dzieci pieśń: „Pan jest Pasterzem moim.” Po rozesłaniu dzieci otrzymały słodki upominek.

Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby

Nowa Wieś, 23.05.2021

 

7.30 – Msza Św.

10.30 – Powitanie Księdza Biskupa w drzwiach Kościoła i uroczysta Suma.

Po Mszy Św. Przedstawiciele Grup duszpasterskich wręczą Księdzu Biskupowi sprawozdania.

15.30 – Majówka

16.00 – Uroczysta Msza Św. z obrzędem Sakramentu Bierzmowania.

Dekret biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby:

Odwołanie dyspensy

Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję obowiązującą w Diecezji Rzeszowskiej od dnia 28 marca 2020 r. dyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane.

Zgodnie z wykłądnią Katechizmu Kościoła Katolickiego obowiązkowi temu nie podlegają wierni, których usprawiedliwia poważna przyczyna natury fizycznej i moralnej (np. choroba, pielęgnacja niemowląt itp.) albo otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza.

Wszystkich Diecezjan powierzam dobremu Bogu i opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Z serdecznym błogosławieństwem

bp Jan Wątroba

Błogosławieństwo pokarmów przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

DOMOWE ŚWIĘTOWANIE

Jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne

 

Wielki Czwartek – Przegotować Dzban z wodą, miednicę, ręcznik. Ojciec, głowa rodziny obmywa nogi pozostałym członkom rodziny. Odmówić Ojcze Nasz, Spożyć uroczystą kolację na znak ostatniej wieczerzy.

Wielki Piątek – Przygotować Krzyż i postawić Go na stole bez obrusu. Odśpiewać antyfonę „Oto Drzewo Życia…) Gorzkie Żale.

Wielka Sobota – Jest to dzień ciszy, modlimy się w samotności

Noc Paschalna – Przygotować Świecę – Paschałkę wodę święconą. Jeśli ktoś ma w domu figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego ustawić na stole pokrytym obrusem.

Niedziela Wielkanocna – Modlitwa przy stole, przed śniadaniem wielkanocnym.

Dyspensa Biskupa Rzeszowskiego

DYSPENSA

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.: osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej.
Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.
Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 13 marca 2020 r.

Prezentujemy również zarządzenie Rady Stałej Episkopatu Polski, które prosimy stosować w praktyce duszpasterskiej:

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Rekolekcje parafialne 2020

Dzień Chorego 2020

 

Seniorzy z parafii pw. „Dobrego Pasterza” w Nowej Wsi po raz kolejny obchodzili swoje święto. Okazją do spotkania był XXVIII Światowy Dzień Chorego. Uroczystość została zorganizowana i sfinansowana przez ks. proboszcza Kazimierza Żaka, Samorząd Wiejski oraz Parafialny Zespół Caritas (PZC).

W sobotę 8 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Licznie zebrani chorzy i cierpiący z rodzinami prosili Boga o siły do dźwigania codziennych krzyży. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas (SKC), przygotowała czytanie, modlitwę wiernych i psalm. Następnie była adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo udzielane na sposób lourdzki.

Druga część spotkania dzięki życzliwości pana dyrektora Grzegorza Szczepana odbyła się w pobliskiej szkole. Przewodnicząca PZC p. Elżbieta Polak powitała wszystkich serdecznie. „Wasza obecność – mówiła – jest dla nas zachętą i motywacją do dalszego działania. Życzę Państwu radości z dzisiejszego spotkania oraz tego, by źródłem siły i pocieszenia był dla Was Jezus Chrystus.” Następnie ks. proboszcz zainicjował modlitwę przed posiłkiem i życzył wszystkim smacznego. Pyszny obiad został przygotowany przez PZC, a podany przez młodzież z SKC.

Trzecia część spotkania to program artystyczny. Najpierw wystąpił zespół taneczny LARGO. Następnie dzieci z kl. II pod kierunkiem wychowawczyni – p. Marii Bednarz przedstawiły barwną interpretację wiersza D. Wawiłow. Prawdziwą perełką był śpiew Gabrieli Tomaki z Trzebowniska, która jest laureatką licznych konkursów.

Ciekawy wątek wprowadziła zaproszona na tą okazję s. Awila ze zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące. Chętnie dzieliła się opowieściami z pracy misyjnej w Japonii. Pokazała ciekawe eksponaty i albumy oraz powiedziała modlitwę w języku dalekiego kraju.

Podczas świętowania nie mogło zabraknąć „Hymnu seniorów” autorstwa p. Z. Orczyk. Nasza artystka ułożyła też tekst do pieśni przygotowanej specjalnie na 65 urodziny księdza proboszcza. W śpiewie chętnie pomogła zaprzyjaźniona kapela z Jasionki „Jasiołczanie.”

I tak w radosnej atmosferze minęło sobotnie popołudnie. Wszystkim, którzy przyczynili się do wywołania uśmiechu na twarzach seniorów składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

Plan Wizyty Duszpasterskiej 2019-2020

27.12.2019 (piątek) – od godz. 8.15 – Rzepka – Świder Paweł

28.12.2019 (sobota) – od godz. 8.15 – Woźniak– Sakowska (Lewa Strona)

30.12.2019 (poniedziałek) – od godz. 8.15 – Woś (Lewa strona, rano) – Czyrek Krzysztof (Prawa strona, popołudniu)

31.12.2019 (wtorek) – od godz. 8.15 – Jefremcef – Marszał (prawa strona)

2.01.2020 (czwartek) – od godz. 8.15 – Łania – Kmiotek

4.01.2020 (sobota) – od godz. 8.15 – Poźniak – Woźny

7.01.2020 (wtorek) – od godz. 16.00 – Błoniarz – Jaskulski

8.01.2020 (środa) – od godz. 16.00 – Szwagiel – Lech Antoni

9.01.2020 (czwartek) – od godz. 16.00 – Lech Kazimierz – Bednarz Piotr

10.01.2020 (piątek) – od godz. 16.00 – Mierzwa Marek – Szczupaj Bolesław

11.01.2020 (sobota) – od godz. 8.15 – Rycko – Waltoś

Święto świętości w Nowej Wsi

W tym roku w naszej parafii po raz pierwszy zorganizowano PROCESJĘ RÓŻAŃCOWĄ ZE ŚWIĘTYMI. Organizatorami nabożeństwa był Parafialny i Szkolny Caritas. Wybrano pięć przewodnich postaci: bł. Karolinę Kózkę, św. s. Faustynę Kowalską, św. o. Maksymiliana Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i św. Jana Pawła II. Ci wielcy Polacy zostali zaprezentowani przez młodzież SKC i LSO. Dołączyły do nich dzieci z przedszkola i kl. I – III, przebrane za patronów, których warto naśladować.

Radosne nabożeństwo rozpoczęło się w niedzielę 27 października 2019 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym. Po słowie wstępnym ks. Kazimierza Żaka i krótkim przedstawieniu pięciu patronów rozpoczęła się procesja różańcowa na cmentarz parafialny. Za przyczyną Matki Najświętszej i świętych Polaków proszono o dar nieba dla wszystkich parafian: żyjących i zmarłych.

Na koniec modlitwy dzieci razem z organistą zaśpiewały piosenkę: „Taki duży, taki mały…”

Taka nabożeństwa połączona z inscenizacją bardzo podobała się nie tylko najmłodszym. Czas przygotowań był okazją do poznawania życia świętych oraz szukania cech, które warto naśladować.

Ewa Zdeb

 

     

        

 Bierzmowanie 2019

Długie oczekiwanie oraz formacja dobiegły końca. Kandydaci do bierzmowania z naszej parafii stali się pełnoprawnymi członkami wspólnoty Kościoła. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otrzymało 28 uczniów klas VIII i III gimnazjum.

Uroczystość odbyła się 27 kwietnia w kościele p.w. Św. Józefa w Staromieściu podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. W homilii ks. bp Jan Wątroba zwrócił uwagę na wyjątkowość daty. Ostatnia sobota kwietnia to w tym roku wigilia Święta Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie 5-ta rocznica kanonizacji Jana Pawła II.

Nasza młodzież przygotowywała się do tego dnia poprzez katechezę szkolną i parafialną. Brała czynny udział w spotkaniach formacyjnych na terenie dekanatu i diecezji. Większość uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych w domu bł. Karoliny w Rzeszowie. Aktywnie włączano się w życie parafii poprzez pracę w Szkolnym Kole Caritas, Scholii Parafialnej, LSO, oprawę liturgii… Spora grupa kandydatów do bierzmowania zaangażowała się w przygotowanie Misterium Męki Pańskiej.

Wszystkim serdecznie życzymy, by jak najlepiej wykorzystali dary, którymi Duch Święty ich obdarzył.

Lista bierzmowanych:

Augustyn Wanessa

Błoniarz Ewa

Jacek Łukasz

Kloc Paweł

Łania Patryk

Maślanka Matylda

Musiał Dawid

Porada Joanna

Staszewska Monika

Synoś Zuzanna

Szczepaniak Rafał

Tarnowska Karolina

Tomaka Martyna

Wantrych Sebastian

Bartnik Justyna

Bednarz Konrad

Cisło Dominik

Czyrek Julia

Kozieł Bartosz

Nowak Maciej

Pęcek Jakub

Pudło Aleksander

Szczygieł Aleksandra

Szczygieł Julia

Tomasik Dominik

Wierzchowska Katarzyna

Woźny Dawid

Zembroń Amelia

 

             

Pasja w naszej parafii

 

PASJA – Przedstawienie Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swe życie na drzewie krzyża

Z takim wyzwaniem miała się zmierzyć się młodzież z Diakonii Muzycznej, Scholii, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz kandydaci do sakramentu bierzmowania. Młodzież bardzo chętnie wzięła udział w przygotowaniu przedstawienia. Występ poprzedziły wielogodzinne próby, przygotowywanie strojów, charakteryzacji, scenerii. Wreszcie nadszedł dzień wielkiej premiery. Wszyscy parafianie zebrali się w piątkowy wieczór. Tuż przed występem ksiądz proboszcz pobłogosławił wszystkich aktorów.

Po występie wierni nie przestawali bić braw.

Dziękujemy bardzo za tak ciepłe przyjęcie naszej wersji pasji

Cały występ można obejrzeć  na platformie Youtube pod adresem:    https://youtu.be/n7u4KsBfGA0

OBSADA:

Jezus: Paweł Woźny, czyt. Mateusz Nędza
Maria Matka: Katarzyna Wierzchowska czyt. Anna Horodecka
Piłat: Maciej Nowak, czyt. Piotr Bednarz
Sługa Piłata, oświetlenie: Konrad Bednarz
Żołnierz 1: Paweł Kloc
Żołnierz 2: Aleksander Pudło
Żołnierz 3: Jakub Pęcek
Żołnierz 4: Marcin Sroka
Jan: Dawid Woźny
Szymon z Cyreny: Dominik Tomasik
Weronika: Ewa Błoniarz
Maria Magdalena: Wanessa Augustyn
Salome: Julia Szczygieł
Żona Jaira: Aleksandra Szczygieł
Córka Jaira: Amelia Zembroń
Marta: Karolina Tarnowska
Maria: Martyna Tomaka
Anna: Joanna Porada
Sara: Monika Staszewska
Faryzeusz: Krystian Bednarz
Szatan: Piotr Bednarz

NARRATOR
Monika Kozieł

Opieka merytoryczna, scenariusz, reżyseria: Ewa Zdeb
Muzyka, opieka merytoryczna, scenariusz, reżyseria: Ewa Jeziorska-Bednarz
Stroje, opieka merytoryczna, dekoracje, charakteryzacje, reżyseria: Magdalena Bujak
Nagranie: Monika Grata

Serdeczne podziękowania dla Grupy Teatralnej RODZINA z Grzegorzówki-Wólki za wypożyczenie strojów żołnierzy!

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Dzień Chorego w Nowej Wsi

Światowy Dzień Chorego ma swoją tradycję w parafii Dobrego Pasterza w Nowej Wsi. Od wielu lat jest to czas wspólnej modlitwy, zawierzenia a także radosnego spotkania. W tym roku uroczystość została zorganizowana w sobotę poprzedzającą święto Matki Bożej z Lourdes.

9 lutego o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Piotra Potyrałę oraz ks. Kazimierza Żaka, proboszcza.

W Eucharystii uczestniczyli licznie zgromadzeni cierpiący, ich rodziny, parafialny i szkolny Caritas oraz przedstawiciele lokalnych władz. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przygotowała czytanie, modlitwę wiernych i procesję z darami. Homilię wygłosił ks. Potyrała. Bardzo serdecznie zwrócił się do chorych prosząc, by swojego cierpienia nie marnowali, ale by właśnie przez nie czynili dobro. Kaznodzieja zwrócił się również do osób opiekujących się chorymi, by służyli im z oddaniem i miłością. Po Mszy Świętej nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo na sposób lourdzki. Po uczcie duchowej ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich do pobliskiej szkoły.

Dzięki życzliwości pana dyrektora Grzegorza Szczepana oraz zaangażowaniu wielu ludzi o dobrych sercach mogła odbyć się druga część spotkania. Tym razem było też coś dla ciała. Na sali gimnastycznej czekały już pięknie nakryte stoły, a z kuchni rozchodziły się rozkoszne zapachy. Wszystko to zasługa Parafialnego Zespołu Caritas (PZC), który bardzo dba o ludzi starszych i cierpiących. Osoby, którym trudno byłoby dotrzeć na spotkanie mogły liczyć na pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej. Nad organizacją całości czuwała przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas – p. Elżbieta Polak oraz pani sołtys – Maria Rzuciło. Należy podkreślić, że ww. instytucje całkowicie pokryły koszty imprezy.

Kiedy już wszyscy zajęli miejsca przy stołach pani sołtys przywitała zebranych i przedstawiła plan spotkania. Opiekunka Szkolnego Koła Caritas (SKC) oraz przedstawicielka Zespołu Parafialnego podzieliły się efektami działalności charytatywnej za rok ubiegły. Przewodnicząca Rady Gminy Bernadetta Świątek wyraziła radość, że może spotkać się w tym gronie i złożyła wszystkim serdeczne życzenia. Następnie ks. proboszcz zaprosił wszystkich na smaczny obiad, który przygotowały gospodynie z PZC, a podały z wdziękiem wolontariuszki SKC. Przy kawie i pysznym cieście upieczonym przez przedstawicielki Róż Różańcowych można było trochę pogawędzić.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Najpierw wystąpił Zespół Taneczny LARGO pod kierunkiem pani Agnieszki Piątek Dembowskiej. Następnie Dzieci z I i III klasy SP zaśpiewały piosenki i przedstawiły zabawne scenki z życia babci i dziadzia. Małych artystów przygotowały panie wychowawczynie Maria Bednarz i Małgorzata Szwagiel. Dorośli też chcieli pochwalić się talentami. Dlatego zaraz rozległy się ludowe melodie prezentowane przez zespół ŻYTNIOKI z Zaczernia. W Nowej Wsi również talentów nie brakuje. Seniorzy sami stanęli przy mikrofonie i wyśpiewali wszystkim co im w duszy gra. Teksty specjalnie ta tą okazję ułożyła pani Zofia Orczyk. A że po śpiewaniu trochę osłabli, to chętnie spożyli kolejne smakołyki podane na stoły. Potem można było dalej śpiewać, a nawet tańczyć. I tak w miłej i radosnej atmosferze minęło sobotnie popołudnie. Na koniec seniorzy razem z młodzieżą szkolną złożyli księdzu proboszczowi życzenia urodzinowe i odśpiewali tradycyjne „100 lat!” Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Dnia Chorego składamy serdeczne Bóg Zapłać!

 

 

E. Zdeb

 

LSO i DSM na wycieczce integracyjnej do Rzeszowa

22.12.2018 Liturgiczna Służba Ołtarza i Dziewczęca Służba Maryjna wraz z animatorami wybrali się na wycieczkę integracyjną do Rzeszowa. Wyjazd poprzedziła zbiórka, później wszyscy udaliśmy się do Rzeszowa. Główna atrakcją były kręgle w kręgielni KULA w Galerii NOWY ŚWIAT. Później wszyscy poszli na pizzę i zjedli ją ze smakiem 🙂

Wszystko odbywało się w miłej atmosferze.

 

 

 

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dziś, 11-go listopada 2018 obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w naszej świątyni została odsłonięta tablica pamiątkowa. Została ona ufundowana przez OSP w Nowej Wsi i panią sołtys Marię Rzucidło. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych OSP i ZS w Nowej Wsi oraz całej jednostki straży pożarnej.

Modlitwy wypominkowe

 

2.11  (piątek) po Mszy Świętej o godz, 17.00 – od numeru 1 do 50

3.11 (sobota) od numeru 51 do 100

4.11 (niedziela) o 7.00 – od numeru 101 do 130, o 10.00 – od numeru 131 do 160, o 15.00 od numeru 161 do 200.

5.11 (poniedziałek) od 201 do 230

6.11 (wtorek) od 231 do 250

7.11 (środa) od 251 do 280

8.11 (czwartek) do 281 do 300

„Wakacje z Bogiem 2018” Nad Odrą i Bałtykiem

Dzieci i młodzież z naszej parafii w dniach 5-12 sierpnia uczestniczyli w organizowanym od piętnastu lat przez proboszcza, ks. Kazimierza Żaka, corocznym wyjeździe wakacyjny. Są to wyjazdy w piękne i ciekawe miejsca w Polsce, ale i za granicą

W czasie „Wakacji z Bogiem” młodzi ludzie wypoczywają a jednocześnie odnajdują w tych miejscach i w swoim życiu Pana Boga. Wypoczynek połączony jest z codzienną modlitwą, konferencjami, projekcjami wartościowych filmów, zwiedzaniem miejsc naznaczonych szczególną obecnością Pana Boga.

Tegoroczny czas wypoczynku wakacyjnego młodzież spędziła w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Na początek zobaczyli figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Uczestniczyli w odpuście parafialnym w Mieszkowicach. Potem zwiedzili muzeum powojenne w Gozdowicach, muzeum i cmentarz wojskowy w Starych Łysogórkach, gdzie w 1945r. miało miejsce forsowanie Odry, Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach, Górę Czcibora oraz piękne Jezioro Moryńskie. Piękna pogoda i nadzwyczaj ciepłe Morze Bałtyckie pozwoliły cieszyć się urokliwymi miejscami w Międzyzdrojach. W trakcie pobytu młodzi ludzie uczestniczyli tam w codziennej Mszy św. w kaplicy u sióstr boromeuszek. Zwiedzili miasto Świnoujście, a w nim m.in. Latarnie Morską, Forty Gerharda, Park Zdrojowy, przeprawę morską.

Kolejnym miejscem był Lubin, miejscowość położona nad Zalewem Szczecińskim, skąd rozciąga się piękny widok na 44 wysepki w delcie wstecznej Odry, zwiedzili też Jezioro Turkusowe oraz zagrodę żubrów. Innego dnia dotarli do konkatedry w Kamieniu Pomorskim, do Pustkowa pod Bałtycki Krzyż nadziei, do Trzęsacza oraz do sanktuarium Macierzyństwa Matki Bożej w Trzebiatowie. W drodze powrotnej zwiedzili Szczecin.

Po raz kolejny okazało się, że wakacje z Bogiem to był czas wypoczynku, połączonego z modlitwą i dobrą zabawą.

BÓG WYBRAŁ TO MIEJSCE

                   1 lipca 2018 r. nasza parafia pw. Dobrego Pasterza świętowała Jubileusz 30 – lecia. W ramach przygotowań do tej uroczystości grupa wiernych podjęła się wspólnego odmawiania Nowenny Pompejańskiej. Tak o tej inicjatywie pisze portal diecezji rzeszowskej:

„Różaniec jest potężnym orężem, modlitwą zarazem prostą i głęboką w treści. Szczególna forma tej modlitwy to Nowenna Pompejańska. Trzy części różańca przez 54 dni. Takiego wyzwania podjęła się grupa wiernych z parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi k. Rzeszowa. Pomysł zrodził się w Diakonii Muzyczno – Modlitewnej i spotkał się z życzliwością ks. Kazimierza Żaka. Ksiądz proboszcz zaproponował, by zakończyć nabożeństwo przed Jubileuszem 30-lecia parafii, który miał być obchodzony 1 lipca.
Od 1 maja podczas nabożeństw majowych parafianie byli wprowadzani w historię i treść Nowenny Pompejańskiej. Wiele osób właśnie wtedy podjęło decyzję podjęcia niezwykłej modlitwy. Początek pięknego spotkania z Jezusem i Jego Matką przypadł na dzień 8 maja – Święto Matki Bożej Pompejańskiej. Po Mszy Świętej grupa wiernych otrzymała specjalne błogosławieństwo i z pewnym niepokojem odmówiła pierwszy różaniec. I tak przez 54 dni codziennie wspólnie rozważano tajemnice różańca. Piękna prezentacja ułatwiała skupienie. Różaniec był prowadzony przez członków Diakonii i chętnych parafian. Angażowała się także młodzież i dzieci. Nie było łatwo. Trzeba było ponieść sporo trudu, wyrzeczeń, a przede wszystkim podjąć walkę duchową z własnymi lękami, zniechęceniem i słabościami. Jednak poczucie wspólnoty i opieka Maryi pozwoliły pokonać wszystkie trudności. W sumie modliło się 48 osób. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki.
Jako wyraz za wytrwanie w postanowieniach oraz 30 – lecie parafii uczestnicy modlitwy ufundowali ikonę Matki Bożej Pompejańskiej. Wotum zostało ofiarowane w procesji z darami podczas uroczystej sumy jubileuszowej.
Czy to już koniec? Nie. To początek odkrywania Bożej miłości w tajemnicach różańca.
„Matko tych, co ufają bezgranicznie Tobie
Niech czuły szept różańca nasze życie zmienia.”

                     Bezpośrednio przed uroczystością jubileuszu odbyło się triduum, podczas którego Słowo Boże głosili księża rodacy. 1 lipca zgromadzeni w świątyni obejrzeli najpierw prezentację multimedialną na temat historii naszej parafii, a następnie prezentację ukazująca 25 lat działalności Parafialnego Zespołu Caritas. Było to czas refleksji nad początkami parafii oraz podsumowanie pięknej historii ludzi, którzy nie szczędzili czasu, sił i ofiar na budowę i upiększanie kościoła. Jednocześnie wyrażono wdzięczność tym wszystkim, którzy pod dobrym okiem naszego pasterza ks. Kazimierza Żaka dbają o rozwój społeczności parafialnej. Procesja z darami obfitowała w wota od trzynastu wspólnot: Szkolnego Koła Caritas, Koła Misyjnego, Scholi im. Św. Cecylii, Rady Parafialnej, Parafialnego Zespołu Caritas, Ochotniczej Straży Pożarnej, Diakonii Muzyczno-Modlitewnej wraz ze wspólnotą Nowenny Pompejańskiej, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Róży Matki Bożej Bolesnej, Kół Gospodyń Wiejskich nr 1 i nr 2, Liturgicznej Służby Ołtarza i Służby Maryjnej. Uroczystej sumie przewodniczył dziekan dekanatu Rzeszów- Północ ks. Waldemar Dopart. W koncelebrze obok księdza proboszcza Kazimierza Żaka był misjonarz o. Antoni Popek oraz nasi rodacy ks. Przemysław Krzysztoń i ks. Paweł Karczmarczyk.

 

                    Druga część świętowania to jubileuszowy piknik rodzinny. Spotkanie rozpoczęło się o 15.00 na placu szkolnym. Sponsorzy i organizatorzy – przedstawiciele wszystkich organizacji kościelnych i świeckich działających na terenie parafii zatroszczyli się o liczne atrakcje. W programie pikniku były: wręczenie statuetek i dyplomów osobom i organizacjom zasłużonym dla parafii, występy zespołu ludowego „Łukawianie”, ciekawy pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, konkurs Caritas oraz występ gwiazdy wieczoru, utalentowanego zespołu muzyki biesiadnej „Dzikie Wino”. Wśród atrakcji dla dzieci był występ zespołu „Largo”, prezentacja „Małej Akademii Piłkarskiej w Gminie Trzebownisko”, a także owacyjnie przyjęta premiera programu „Parafialny Mam Talent”, w którym odważnie zaprezentowali się już siedmioletni artyści z naszej wsi.  Całości dopełniały wspaniałe posiłki przygotowane przez koła gospodyń i Caritas, przejazdy ciuchcią, malowanie twarzy, wata cukrowa, liczne słodkości i niesamowity przelot paralotni rozsypującej cukierki. Impreza zgromadziła wielu parafian, którzy do późnych godzin tańcem świętowali jubileusz w rytmach muzyki dyskotekowej. Nad całością przedsięwzięcia czuwała rzetelnie pani sołtys Maria Rzuciło.

 

 

 

 

Boże Ciało 2018

31 maja 2018r. grupa ponad tysiąca osób wyruszyła w procesji z Jezusem Eucharystycznym ulicami naszej wsi. Zbiorowość ubogaciły wspólnoty OSP, Caritas, Róże Różańcowe, panie z figurami Jezusa i Matki Najświętszej, oraz dzieci komunijne, grupa dziewcząt sypiąca kwiaty i najmłodsze pociechy z koszyczkami i dzwonkami. W ponad trzydziestostopniowym upale wszyscy dzielnie i wytrwale odśpiewali końcowe „Te Deum” na stadionie Piast, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia.

 

 

Parafialna Nowenna Pompejańska

Nowenna odbywać się będzie w maju:

od poniedziałku do soboty po wieczornej Mszy świętej, około godziny 19.00

w niedzielę po sumie, około godziny 11.30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA WYZWANIA I SZUKANIA RATUNKU W MARYI!!!

Z okazji jubileuszu 30 lat istnienia parafii od 8 maja do 30 czerwca 2018 w naszym kościele odbędzie się wspólne odmawianie Nowenny Pompejańskiej – tzw. Nowenny Nie Do Odparcia. Jest to modlitwa spisana przez św. Bartolo Longo, niezwykle skuteczna w upraszaniu wszelkich łask. Wprowadzeniem do tego parafialnego wydarzenia będą czytanki na nabożeństwach majowych. Godziny odprawiania nowenny podawane będą na ogłoszeniach niedzielnych. Więcej informacji o nowennie:

Napełnieni Duchem Świętym

Bierzmowanie 2018

W środę, 25 kwietnia grupa 14 osób z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu. Eucharystii przewodniczył i bierzmowania udzielił ks. bp Edward Białogłowski.

Młodzi przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez katechezę szkolną i parafialną. Troszczyli się o rozwój duchowy poprzez modlitwę, udział w Eucharystii, systematyczną spowiedź. Brali udział w nabożeństwach okolicznościowych i angażowali się w życie wspólnoty. Uczestniczyli też w spotkaniach modlitewnych poza parafią.

 • 11 września 2017 r. razem z innymi kandydatami do bierzmowania wzięli udział w Uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp E. Białogłowskiego w Ogrodach Bernardyńskich przy Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

 • W listopadzie 2017 r. odbyli rekolekcje zamknięte w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny w Rzeszowie – Przybyszówce. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Tomasz Ryczek.

 • 25 marca 2018 r. uczestniczyli w liturgii Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem ks. bp Jana Wątroby w Katedrze Rzeszowskiej.

 

LISTA BIERZMOWANYCH 2017/18

 1. Baranowska Aleksandra

 2. Czekajska Julia

 3. Krudysz Martyna

 4. Lech Faustyna

 5. Łania Hubert

 6. Pikor Kacper

 7. Sala Wiktoria

 8. Sroka Aleksandra

 9. Szybisty Damian

 10. Szwaja Dariusz

 11. Świder Marta

 12. Tomaka Martyna

 13. Tomaka Patryk

 14. Woźny Adam

 

ODPUST PARAFIALNY

22 kwietnia świętowaliśmy odpust parafialny. O 11.00 odbyła się uroczysta suma odpustowa z procesją. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Bryś MS, misjonarz saletyn działający na rzecz misji m.in. na Ukrainie.

 

Homilia ks. Pawła Brysia

 

Dodaj komentarz