Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna:

 • w dni powszednie po każdej Mszy św.

 • w pilnych przypadkach o każdej porze

 • w sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa – po uzgodnieniu terminu

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 1. CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)

 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

2. BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub świadectwo katechizacji

 • w przypadku osób starszych – świadectwo katechizacji szkolnej

3. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

4. MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj z datą do 3 m-cy wstecz metryki chrztu

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie z USC (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, gdy wcześniej zawarto ślub cywilny

5. POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu

 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)